122. MPZP OBSZARU MODRZEWINY POŁUDNIE W ELBLĄGU

   

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
Plan uchyla uchwałę w sprawie uchwalenia planu numer V/40/07 z 01.03.2007 R. (DZ.URZ.WOJ.WARM.-MAZUR. NR 55, POZ. 902 z 20.04.07 R.) dotycząc mpzp obszau Elbląskiego Parku Technologicznego Modrzewina Południe

 

127. MPZP OBSZARU W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM NAROŻNIKU ULIC NIEPODLEGŁOŚCI I MARII KONOPNICKIEJ w ELBLĄGU

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii Konopnickiej w Elblągu

 
 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 

 plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapisy planu:

MPZP "ZAKRZEWO - CENTRUM" - część B

 

Subskrybuj zawartość